Podmienky pri nakupovaní

Ceny tovaru 

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
Zľavy za tovar sa vypočítavajú z odporúčanej maloobchodnej ceny stanovenej dodávateľom ku dňu poslednej aktualizácie alebo sprístupnenia tovaru na stránke. Všetky uvedené zľavy sú nekumulovateľné.
Dokladom o predaji je faktúra (dodací list), ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné.


Dodacie podmienky 

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektorú z objednaných tovarov nemáme na sklade, pošleme len ostatné objednané položky . Môže sa stať že tovar nebude na sklade v počte, a ak potrebujete dodávku v plnom počte a všetky položky objednávky, musíte uviesť v poznáke že potrebujete komletnú dodávku.
Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nebudeme môcť produkty na objednávke dodať, zálohu zákazníkovi vrátime v plnej výške.


Termín dodania 

Dodacia lehota je štandardne do 3 pracovných dní, zvyčajne však na druhý deň, najneskôr do 2 - 3 týždňov po obdržaní objednávky (tento termín je však hraničný). V prípadoch, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť aj dátum dokedy by ste ho potrebovali, aby sme Vám mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom termíne. 
V prípade špecifických požiadaviek na tovar, ktorý nemáme v ponuke a budeme Vám schopní ho zabezpečiť, sa termín dodania predlžuje z toho dôvodu, že väčšinou ide o tovar, ktorý nám dodávajú zo zahraničia, a preto sa aj dodacia doba predlžuje. O zmene dodacej doby Vás budeme informovať pri potvrdení Vašej objednávky. Na takéto produkty však neposkytujeme žiadne zľavy. Platí vždy cena, ktorú Vám uvedieme v informačnom maile. 

Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná, v ozname vždy uvádzame podacie číslo. 

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 3 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom.
Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky. 

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame Vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...). 
Ak si objednáte tovar, ktorý sa vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, okamžite po zistení tejto skutočnosti Vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).


Spôsob dodania 

Objednaný tovar zasielame poštou alebo kuriérom na dobierku, prípadne platba online. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list, prípadne aj najnovšie informácie o novinkách. Pri objednávkach zo zahraničia si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

Oddelenia

Tovar v našej e-predajni je pre lepšiu prehľadnosť rozdelený do jednotlivých oddelení, ktoré sa nachádzajú na ľavej strane stránky. Kedykoľvek kliknete na niektorý názov oddelenia, okamžite sa Vám na ľavej strane ponúkne prehľad kategórií, ktoré sú do oddelenia zaradené. 

Tovar

Kliknutím na obrázok tovaru, získate podrobné informácie o tovare, ktoré sa zobrazia na samostatnej strane.
Každá položka katalógu obsahuje základné informácie o predávanom tovare, popis, ukážky, náhľady, zaslať tovar na mail, prípadne napísať dotaz.

Registrácia

Registráciu urobíte len raz pri prvej objednávke. Po kliknutí na Registrovať sa otvorí jednoduchý formulár, v ktorom vyplníte údaje potrebné pre zasielanie objednaného tovaru. Potvrdením registrácie je v databáze vytvorený užívateľský účet s Vašim menom a prihlasovacím heslom. Systém Vám automaticky zašle potvrdenie registrácie na Váš e-mail. 

Pri ďalších nákupoch sa už budete prihlasovať iba prihlasovacím menom a heslom , ktorý ste si určili, nebudete teda musieť zadávať všetky registračné údaje znovu. Po prihlásení do systému sa na ľavom panely objaví informáca o Prihlásení zákazníka, kde sa zobrazí Vaše meno, Úprava údajov (v prípade zmeny adresy, telefónneho čísla...opravíte tieto údaje v registrácii), Zmena hesla, Objednávka. 

O ochrane osobných údajov sa dočítate na úvodnej stránke. 

Prihlásenie 

Kliknutím na text Prihlásiť v menu Prihlásenie zákazníka, zadaním svojho mena pre prihlásenie a hesla sa prihlásite do internetového obchodu. Pokiaľ ste prihlasovacie heslo zabudli , server internetového obchodu Vám na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii pošle e-mailom vaše heslo. Pokiaľ ste prihlasovacie meno a heslo zabudli a program Vás nechce opäť zaregistrovať, pošlite nám správu e-mailom (uveďte láskavo ďalšie upresňujúce údaje pre identifikáciu Vášho pôvodného záznamu, okrem mena napríklad adresu).
Kliknutím na odkaz Odhlásiť sa môžete kedykoľvek odhlásiť. 

Registráciu urobíte na CarAudio Web Shop iba raz, a to pri prvom nákupe. Uvediete svoje údaje a vznikne Vaše konto. Osobné údaje si naďalej chránite prihlasovacím menom a heslom. K prihláseniu prichádza vždy, keď u nás potvrdzujete objednávku. Prihlásením je myslené zadanie mena a hesla – ostatné údaje systém vyhľadá v databáze, kde sú uložené od Vašej prvej registrácie. Teda nie je potrebné opakovane uvádzať všetky údaje potrebné k nákupu. 

Zmena registračných údajov

Keď sa prihlásite do systému, sú v registračnom formulári Vaše údaje vyplnené tak, ako boli uvedené pri Vašej prvej registrácii do databázy. Všetky údaje je však možné zmeniť. Stačí kliknúť na Úprava údajov a môžete údaje editovať. Keď potom kliknete na tlačítko Potvrdiť, budú aktuálne údaje zaznamenané do databázy. Pri úprave Vašich osobných údajov buďte pozorní. Často sa nám stáva, že zákazníci vyplnia už neplatnú objednávku, alebo uvedú chybný e-mail. 

Nakupovanie

Kliknutím na ikonu nákupného košíka vložíte tovar do nákupného košíka, ktorý sa Vám priráta (zvýši sa hodnota obsahu košíka v pravom hornom rohu). Ďalej môžete pokračovať v nákupe, pozrieť obsah košíka alebo prejsť k potvrdeniu objednávky. Keď sa rozhodnete ukončiť svoj nákup, alebo si pozrieť tovar, ktorý ste do košíka vložili, kliknite na hornej lište na odkaz Košík . 

Nákupný košík

Vstúpením do obchodu je Vám k dispozícii nákupný košík. Kliknutím na ikonu nákupného košíka vložíte tovar do nákupného košíka. Obsah nákupného košíka si pozriete kedykoľvek kliknutím na odkaz Košík v hornom menu. 

Práca s nákupným košíkom: 
Zmena počtu objednávaného tovaru: v stĺpci Množstvo upravíte množstvo objednaného tovaru a následne si hodnotu nákupu Prepočítate.
Odstránenie tovaru: stačením tlačidla „Vrátiť“ odstránite tovar z nákupného košíka.
Vyprázdnenie nákupného košíka: všetky položky nákupného košíka zrušíte kliknutím na Vrátiť.
Pokračovať v nákupe: vrátite sa späť do katalógu.

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať: 

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. 
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 

Nezodpovedáme za: 

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou. 
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou. 
4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. 
5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho
predstavám. Takýto tovar preberieme len po preskúmaní celistvosti a nedotknutelnosti v rátane obalu, inak sa bude považovať za neoprávnenú reklamáciu. 

Povinnosti kupujúceho 

Kupujúci sa zaväzuje: 

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto závady oznámiť.
Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. 

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. 
Ak zákazník tovar bezdôvodne neprevezme od prepravnej spoločnosti bude mu účtované prepravné podla cenníku prepravnej spoločnosti.


Po výbere spôsobu platby a doručenia tovaru, stlačte Potvrdiť objednávku. Vaša objednávka v internetovom obchode je k nám odoslaná. 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie! 

Tím 

SEGA Audio s.r.o.