Zásady ochrany osobných údajov

Naša spoločnosť rešpektuje vaše súkromie

Spoločnosť a jej pobočky rešpektujú vaše súkromie. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov informuje o našich postupoch ochrany osobných údajov, ako aj o možných, vami vybratých, spôsoboch zhromažďovania informácií o vašich aktivitách online a spôsobe, ako naša spoločnosť tieto informácie používa. Toto vyhlásenie je dostupné na našej domovskej stránke a v spodnej časti každej webovej stránky spoločnosti.

Pri vytváraní zásad a noriem ochrany osobných údajov naša spoločnosť rešpektuje a zohľadňuje všetky dôležité princípy a rámce vrátane smernice OECD o ochrane súkromia a toku osobných údajov, smernice EÚ č. 95/46/ES.